Szukaj

POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z postanowieniami Artykułu 10 Hiszpańskiej Ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, dotyczącej Społecznych Usług Informacyjnych i Handlu Elektronicznego, wymienia się następujące dane: właścicielem strony internetowej www.mediderma.es Mediderma S.L. (dalej Mediderma), zarejestrowana w identyfikacji podatkowej (CIF) pod numer: B96188164, zarejestrowana w rejestrze Spółek Handlowych w Walencji w księdze głównej 4761, Folio 196, strona V-31793. Adres e-mail: info.es@sesderma.com.


2. UŻYTKOWNICY

Dostęp i/lub korzystanie ze strony internetowej Mediderma S.L. nadaje status UŻYTKOWNIKA osobie, która akceptuje Ogólne Warunki Użytkowania zamieszczone w niniejszym dokumencie od momentu pierwszego dostępu i/lub użytkowania strony. Niniejszy Regulamin stosuje się bez względu na Warunki Generalnego Wykonawstwa, które mogą mieć zastosowanie. and/or use. Said Terms and Conditions shall apply irrespective of the General Contracting Terms and Conditions that may be applicable.


3. KORZYSTANIE Z WITRYNY

Zgodnie z przepisami Hiszpańskiej Ustawy Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych (Protección de Datos Personal, LOPD), Mediderma, znak towarowy MEDIDERMA S.L., informuje użytkowników, że dane publikowane przez www.mediderma.es WWW staje się częścią zautomatyzowanego zbioru danych osobowych, należącego do Mediderma SL, który jest przetwarzany do obsługi i zarządzania zamówieniami, prośbami, zapytaniami, jak również do wykonywania badań statystycznych w celu udoskonalania funkcjonowania Serwisu, zarządzania reklamą i informacjami od użytkowników oraz w celu należytego informowania użytkowników. Wspomniane informacje są traktowane z najwyższą poufnością i są obsługiwane na bezpiecznym serwerze. Klient niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji przez te firmy, których działanie jest wymagane do świadczenia usługi.

Dokument, zawierający dane użytkownika spełnia wszystkie wymagania techniczne i organizacyjne określone w hiszpańskiej Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (LOPD) oraz w Dekrecie Królewskim 994/1999 z dnia 11 czerwca, zatwierdzającym rozporządzenie w sprawie środków bezpieczeństwa w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych, zapobiegania ich zmianom, utracie lub niedozwolonemu przetwarzaniu lub udostępnianiu.

Wszelkie reklamacje związane z przetwarzaniem danych przez Mediderma SL można składać do Agencji Ochrony Danych.

Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w aktach spółek należących do Grupy (?) lub jej spółek zależnych, tak aby informacje o firmie oraz informacje o produktach i usługach świadczonych przez Grupę i jej spółki zależne mogą być przekazywane do nich w dowolny sposób.

Podobnie, w odniesieniu do danych zebranych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, UŻYTKOWNIK zostaje niniejszym poinformowany, że może egzekwować wszelkie ustanowione prawa, w szczególności prawo do dostępu, zmiany lub odwołania danych. Powyższe prawa mogą być egzekwowane przez użytkownika, lub przez agenta użytkownika, poprzez wysyłanie wniosku za pomocą e-mail na adres: info.es@sesderma.com, telefonicznie lub listownie.


5. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

DERMOPARTNERS S.L. jako właściciel lub cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej zawartej na swojej stronie internetowej, jak również elementów na niej zawartych (takich jak obrazy, dźwięk, audio, video, oprogramowanie lub teksty, znaki towarowe lub logo, zestawienia kolorów, budowa i projekt, dobór materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jej funkcjonowania, dostępu, użytkowania, itp), będących własnością MEDIDERMA S.L. lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Zgodnie z przepisami art 8 i 32.1, ppkt. 2, Ustawy o Własności Intelektualnej, powielaniu, rozpowszechnianiu i komunikacji publicznej, w tym udostępnianiu modalności, w całości lub części zawartości niniejszej strony, w celach promocyjnych, w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, jest zabronione bez zgody MEDIDERMA S.L. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw intelektualnej oraz przemysłowej własności MEDIDERMA S.L. Użytkownik może wyświetlać elementy na stronie, drukować, kopiować i zapisywać je na dysku twardym komputera lub na dowolnym nośniku fizycznym, tylko i wyłącznie na użytek prywatny. Użytkownik powinien powstrzymać się od usuwania, zmiany lub manipulowania wszelkimi urządzeniami zabezpieczającymi lub systemami zabezpieczeń, które mogą być zainstalowany na stronach internetowych MEDIDERMA S.L.


6. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

MEDIDERMA S.L. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiejkolwiek natury, które mogą być spowodowane, m. in. przez: błędy lub braki w treści, niedostępność Serwisu lub transmisji wirusa lub złośliwego oprogramowania, w treści, mimo zastosowania niezbędnych środków techniczne, aby tego uniknąć.


7. ZMIANY

MEDIDERMA S.L. zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, przeprowadzenia jakichkolwiek zmian na jej stronie internetowej, które mogą być uznane za właściwe i może zmieniać, usuwać lub dodawać zarówno treść jak i usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, jak również sposób, w którym zostały przedstawione lub umiejscowione na jej sronie www.


8. LINKI

W przypadku zamieszczania linków lub hiperlinków do innych portali internetowych, Mediderma S.L. nie sprawuje żadnego rodzaju kontroli nad tymi portalami ani ich treścią. Mediderma S.L. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiegokolwiek linku strony trzeciej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, kompletności, prawdziwości, ważności lub zgodności z prawem jakiegokolwiek materiału lub informacji zawartych w każdym z takich hiperłączy i innych portali internetowych. Ponadto, zamieszczenie zewnętrznych linków nie oznacza żadnego rodzaju połączenia lub zobowiązania wobec pozwiązanych spółek.

 

9. PRAWO WYKLUCZENIA

MEDIDERMA S.L. zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do strony internetowej i / lub oferowanych usług, bez wcześniejszego powiadomienia, z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby trzeciej, każdemu użytkownikowi, który narusza niniejsze Ogólne Warunki użytkowania.

 

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE

MEDIDERMA S.L. będzie wyciągać konsekwencje naruszenia któregokolwiek z wymienionych warunków, jak również nieuprawnione użycie tej strony internetowej, wykorzystując wszelkie ścieżki cywilne i/lub prawne.


11. CZAS TRWANIA I ZMIANA WARUNKÓW

MEDIDERMA S.L. jest uprawniona do zmiany warunków w niniejszym dokumencie, w każdej chwili. Ważność tych warunków zależy od ich odpowiedniej publikacji i zostaje zachowana aż do momentu modyfikacji.


12. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYZDYKCJA

Związki pomiędzy Mediderma S.L. i UŻYTKOWNIKIEM są regulowane przez przepisy obowiązujące w Hiszpanii.

 


POLITYKA COOKIES


Co to jest plik cookie?

Cookie (ang. Ciasteczko) to mały plik tekstowy, który strona umieszcza na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu. Plik ten zawiera informacje na temat nawigacji w witrynie. Ciasteczka są niezbędne do ułatwienia nawigac i nie prowadzą do uszkodzenia komputera. W niniejszych postanowieniach stosowany jest termin "ciasteczka", ponieważ są one podstawowym sposobem przechowywania informacji, jednakże ta strona korzysta również z technologii local storage, która służy tym samym celom co "ciasteczka". W związku z tym wszystkie zawarte tu postanowienia odnoszą się również do technologii local storage.

 

Do czego służą pliki cookies używane na stronie Mediderma?

"Ciasteczka" są istotnym elementem funkcjonowania tego serwisu. Głównym celam naszych plików cookie jest poprawa nawigacji użytkownika. Na przykład, pliki cookie pomagają nam zidentyfikować użytkownika (jeśli jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej), zapamiętać jego preferencje (język, kraj, itp.) podczas nawigacji i przyszłych wizyt oraz zarządzać koszykykiem, co pozwala na robienie zakupów on-line.

Informacje zebrane w "ciasteczkach" pozwalają nam poprawić stronę internetową poprzez oszacowania dotyczące liczb i wzorców użytkowania, dostosowanie strony internetowej do indywidualnych potrzeb użytkowników, poprawę szybkość wyszukiwań, itp.

 

Do czego NIE służą pliki cookies używane na tej stronie?

W cookies, których używamy nie przechowujemy poufnych informacji osobowych, takich jak adres, hasła, dane kart kredytowych, itp. Również nie wykorzystujemy "ciasteczek", aby dotrzeć do naszych użytkowników w zależności od odwiedzanych witryn ani do innych celów reklamowych, naszych lub osób trzecich.

 

Kto korzysta z informacji zapisanych w cookies?

Informacje przechowywane w cookies na naszej stronie internetowej są wykorzystywane wyłącznie przez nas, z wyjątkiem Google Analytics, które są używane i zarządzanych przez Google oraz przez Mediderma S.L. dla celów statystycznych, oraz ciasteczek czatu, które są zarządzane przez Zopim Technologies Pte Ltd., w celu identyfikacji użytkownika oraz poprawy obsługi.


Możesz zaakceptować, zablokować lub usunąć zainstalowane cookies w konfiguracji przeglądarki zainstalowanej w komputerze:

- Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647- Safari:http://support.apple.com/kb/ph5042

- Explorer:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

- Firefox:

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

Wszystkie informacje dotyczące plików cookie Google, takie jak pliki analityczne i reklamowe oraz sposobu ich administracji i konfiguracji można znaleźć na:

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/

http://www.google.es/policies/technologies/ads/

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

UWAGA: Jeśli zdecydujesz się na wyłączenie plików cookie, nie będziemy wpełni świadczyć niektórych z naszych usług, takich jak możliwość identyfikacji lub pozostawienie wybranych produktów w koszyku. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości na temat tej polityki plików cookie, możesz skontaktować się z Mediderma S.L. pod adresem: info.es@sesderma.com


Porównaj
Kontynuuj zakupy Porównaj

dodano do twojej listy życzeń.

Kontynuuj zakupy Moja lista życzeń